A 235/14. 09. 1994/D számú FCI Standard

Származási hely: Németország

Alkalmazási terület: Kísérő és őrző-védő kutya

FCI osztályba sorolás:

2. fajtacsoport: – Pincserek, schnauzerek, molosszusok, hegyi pásztorkutyák

                                  2. szekció  Molosszusok, munkavizsga nélkül.

 
 

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Az ősi bulldogok, valamint a hajtóebek és a vaddisznóra idomított kutyák tekinthetők a mai német dog elődeinek, amelyek átmenetet képeztek az Angliából szármaazó erős masztiffok és a gyors, mozgékony agarak között.

Eleinte minden olyan erős és hatalmas termetű kutyát dognak neveztek, amelynek nem volt meghatározható a faja. A későbbiekben nagyságuk és színezetük alapján ulmi dognak, angol dognak, dán dognak, hajtóebnek, vaddisznóra idomított kutyának és nagy dognak nevezték őket. 1878-ban Berlinben  az összes fent említett variációt  egy kutyafajtában fogták össze "német dog" név alatt. Ezzel elkezdődött egy önálló német kutyafajta tenyésztése. 1880-ban fogalmazták meg az első dog standard-t, melyet az 1888-ban megalakult "Deutscher Doggen Club" vett gondozásába, és az évek során többször módosított. A mai standard tartalmilag és formailag is megfelel az FCI modellnek.

 
 

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A német dog előkelő megjelenésével, nagy és erős testfelépítésével egyesíti magában a büszkeséget, az erőt és az eleganciát. Lénye nemes és harmonikus megjelenéssel párosul, arányos vonalvezetése, rendkívül jellegzetes koponyája úgy hat a szemlélőre, mint egy nemes szobor. Ő a kutyafajták Apollója.

 
 

FONTOSABB MÉRETARÁNYOK:
A test szinte kvadratikus megjelenésű; ez különösen érvényes a kanokra. A törzs hosszúsága (a szegycsont markolatától az ülőcsonti dudorig mért távolság) kanoknál maximálisan 5 %-kal, szukák esetében maximálisan 10%-kal haladhatja meg a marmagasságot. A kanok marmagassága legalább 80 cm, a szukáké legalább 72 cm legyen.

 
 

 

1 - orr
 2 - orrhát
 3 - felső ajak
 4 - orrnyereg (stop)
 5 - pofa
 6 - agykoponya
 7 - torokél
 8 - fülek
 9 - nyak
10 - tarkó
11 - mar
12 - hát
13 - far
14 - medence
15 - faroktűzés
16 - farok
 

 


17 - előmell
18 - bordázat
19 - alsó bordaív
20 - lapocka
21 - felkar
22 - könyökízület
23 - alkar
24 - elülső lábízület
25 - mellső lábközép
26 - lábujjak
27 - hímvessző
28 - comb
29 - térdkalács
30 - alsó lábszár
31 - csánkgumó
32 - csánkízület
33 - hátulsó lábközép


 
  JELLEM:
Barátságos, szeretetteljes és hűséges a gazdájával és különösen a gyermekekkel szemben, az idegenekkel szemben tartózkodó. Magabiztos, rettenthetetlen, könnyen vezethető, tanulékony kísérő és családi kutya, akinek ingerküszöbe magas és viselkedése agresszivitástól mentes.
 
  KOPONYA:
Az összmegjelenéssel harmonizálva hosszan nyújtott, keskeny, markáns, jellegzetes, finoman “metszett” (különösen a szemek alatt); a szemöldök íve jól fejlett, de nem lehet kiemelkedő. Az orrhegy és a világosan hangsúlyozott orrnyereg (stop) közötti távolság lehetőleg azonos a stop és a gyengén kifejezett nyakszirtcsont közötti távolsággal. A pofa (fang) és a koponya felső vonalai egymással párhuzamosan futnak. Elölről nézve a koponya keskeny, az orrnyereg széles, a pofaizomzat csak enyhén látszik, semmi esetre sem szembetűnő.
 
  ORR:
Jól fejlett, inkább széles, mint kerek, nagy orrnyílásokkal. Fekete színű, kivéve a  foltos dogokat. Ennél a színváltozatnál a fekete orr a kívánatos, a fekete foltos vagy hússzínű orr még megengedett. A kék egyedeknél megengedett az antracit (fakó fekete) színű orrtükör.
 
  FANG:
Mély, lehetőleg derékszögű. Jól felismerhető ajakszeglet, sötét pigmentációjú ajkak. A foltos dogoknál megengedett a hiányosan pigmentált vagy hússzínű ajak.
 
  ÁLLKAPOCS/ HARAPÁS/ FOGAZAT:
Jól fejlett, széles állkapocs és állcsont. Erős, egészséges és hiánytalan fogazat, ollós harapás (42 fog a fogképletnek megfelelően).
 
  SZEMEK:
Közepes nagyságúak, élénk, értelmes, barátságos kifejezésű, lehetőleg sötét színűek, mandulavágásúak, jól záródó szemhéjakkal. A kék dogok kissé világosabb szemszíne megengedett. A foltos dogoknál megengedettek a világos vagy a különböző színű szemek. A szemhéjak nagyon jól ráfekszenek a szemekre.
 
  FÜLEK:
Természetes lógó fülek, magasan tűzöttek, közepes nagyságúak, a fülek elülső széle a pofára simul.
 
  NYAK:
Hosszú, száraz, izmos. A törzshöz jól illeszkedik, a fej irányában enyhén vékonyodik, szépen ívelt tarkóvonallal. Egyenes tartású de kissé ferdén előre nyúló.
 
  TÖRZS:  
  Mar:
Az erős törzs legmagasabb pontja. A mart a lapockacsontok felső széle alkotja.
 
  Hát:
Rövid és feszes, megközelítőleg egyenes hátvonal, hátrafelé csekély mértékben csapott.
 
 

Far:
Széles, erősen izmolt, a keresztcsonttól a faroktőig enyhén csapott és észrevétlenül fut a farok illeszkedésébe.

 
  Farok:
Hossza a csánkig ér. Magasan és szélesen tűzött, a vége felé fokozatosan elvékonyodik. Nyugalmi állapotban természetes ívvel lelóg, izgalmi állapotban vagy futás közben enyhe szablyaformájú ívet képez, de nem emelkedhet a hát vonala fölé. A kefefarok nem kívánatos.
 
  Mellkas:
A könyökízületig nyúlik. Jól ívelt, messze hátranyúló bordák. A mellkas megfelelő szélességű, kifejezett előmellel.
 
  Alsó vonal:
A has hátrafelé jól felhúzott, a mellkas alsó részével szép ívű vonalat képez.
 
  MELLSŐ VÉGTAGOK:  
  Vállak:
Erősen izmoltak. A hosszú és ferdén fekvő lapockacsont a felkarral körülbelül 100-110 fokos szöget zár be.
 
  Felkar:
Erős és izmos, a testhez jól simul, valamivel hosszabb, mint a lapockacsont.
 
  Könyök:
Nem fordulhat sem ki, sem befelé.
 
  Alkar:
Erős és izmos, elöl- és oldalnézetből is tökéletesen egyenes.
 
  Elülső lábtőízület:
Erős és stabil, csak jelentéktelen módon emelkedik ki az alkar szerkezetéből.
 
 

Mellső lábközép:
Erős, elölről nézve egyenes, oldalról nézve kissé előre irányul.

 
  Mellső mancsok:
Kerek formájúak, magasan boltozottak, szorosan záródó lábujjakkal.  A karmok rövidek, erősek és lehetőleg sötét színűek.
 
  HÁTULSÓ VÉGTAGOK:
Az egész csontváz erős izomzattal borított, ami a farnak, a csípőnek és a comboknak széles és legömbölyített kinézetet ad. Az erőteljes és jól szögelt hátsó végtagok hátulnézetből párhuzamosak a mellső végtagokkal.
 
  Comb:
Hosszú, széles és nagyon izmos.
 
 

Térd:
Erős, szinte függőlegesen áll a csípőízület alatt.

 
  Alsó lábszár:
A comb hosszával közel azonos hosszúságú, jól izmolt.
 
  Csánkízület:
Erős, stabil, nem fordulhat sem be-, sem kifelé.
 
  Hátulsó lábközép:
Rövid, erőteljes, majdnem merőlegesen áll a talajon.
 
  Hátulsó mancsok:
Kerek formájúak, magasan boltozottak, szorosan záródó lábujjakkal.  A karmok rövidek, erősek és lehetőleg sötét színűek.
 
  JÁRÁSMÓD:
Harmonikus, hajlékony, térölelő, enyhén ruganyos, elölről és hátulról nézve a végtagok párhuzamosan mozognak.
 
  BŐR:
Feszesen a testre simul, az egyszínű kutyáknál jól pigmentált. A foltos dogoknál a pigmentáció túlnyomórészt a foltoknak megfelelő.
 
  SZŐRZET:  
 

Minőség:
Nagyon rövid és sűrű, testre simuló, fényes.

 
  Színezet:
A német dogokat három színváltozatban tenyészik: sárga és csíkos, foltos és fekete, továbbá acélkék.
 
 
 • Sárga: A világos aranysárgától a telített aranysárgáig; kívánatos a fekete maszk. Nem kívánatosak a kis fehér jegyek a mellkason és lábujjakon.

 • Csíkos: Az alapszín a világos aranysárgától a telített aranysárgáig terjed, a csíkok fekete színűek, lehetőleg egyformák és tisztán kirajzolódnak, a bordák irányában futnak; kívánatos a fekete maszk. Nem kívánatosak a kis fehér jegyek a mellkason és a lábujjakon.

 • Fehér-fekete foltos (úgynevezett tigris-dog):Az alapszín tiszta fehér, lehetőleg tűzés nélkül, az egész testen jól eloszlott, nem egyforma alakú, “tépett” formájú, lakkfekete foltok. Nem kívánatosak a szürke vagy barnás foltok.

 • Fekete: Lakkfekete, de megengedettek a fehér jegyek; ide sorolható a mantelos dog is, amelynél a fekete szín kabátszerűen borítja a testet, a fang, a nyak, a mell, a has, a lábak és a farokvég pedig fehér színű. Ide sorolandó a plattenes dog.

 • Acélkék: Telített acélkék,megengedettek a fehér jegyek a mellkason és a mancsokon.

 
  HIBÁK:
A fentiektől való bármilyen eltérés hibának tekintendő, aminek elbírálása arányos az eltérés fokával. Ez különösen az alábbi eltérésekre vonatkozik:
 
  Általános megjelenés:
Hiányos nemi jelleg, elégtelen harmónia, túl könnyű vagy túl nehézkes testfelépítés.
 
  Jellem:
Hiányzó magabiztosság, ideges természet, alacsony ingerküszöb.
 
  Koponya:
Egymással nem párhuzamosan futó fejvonalak, almafej, ékfej, túl kevés stop, túl erős pofaizomzat.
 
  Fang:
Hegyes pofa, rövid ajkak (leffentyűk), túlságosan lelógó ajkak. Orrhát homorú (nyerges orr), domború (kosorr) vagy előrehajló (sasorr).
 
  Harapás/fogazat:
Bármilyen eltérés a hiánytalan fogazattól (alsó P1 fog(ak) hiánya tolerálható); az egyes metszőfogak szabálytalan állása, amennyiben olyan távolságra mozdul el, hogy zavarja a harapást; túl kicsi fogak; harapófogóharapás.
 
  Szemek:
Laza szemhéjak, túlságosan kipirult kötőhártya; világos, borostyánsárga színű szemek, szúrós tekintet; vízkék színű vagy különböző színű szemek az egyszínű dogoknál. Egymástól túl távol elhelyezkedő vagy ferde vágású szemek. Előre álló, vagy mélyen fekvő szemek.
 
  Fülek:
Túl magasan vagy túl mélyen tűzött, oldalirányban elálló vagy laposan a fejhez simuló fülek.
 
  Nyak:
Rövid, vastag nyak, szarvasnyak, túl sok torokbőr vagy lebernyeg.
 
  Hát:
Hajlott hát, pontyhát, túl hosszú hát, a far felé emelkedő hátvonal.
 
  Far:
Erősen csapott vagy vízszintesen elhelyezkedő far.
 
 

Farok:
Túl erős, túl hosszú vagy túl rövid, túl mélyen tűzött, túl magasan a hát vonala fölött hordott, horog alakú, kunkorodó, valamint oldalra forduló farok. Vége felé vastagodó vagy vágott farok.

 
  Mellkas:
Lapos vagy hordó alakú bordák, nem eléggé széles vagy mély mellkas, túlságosan előreugró szegycsont.
 
  Alsó vonal:
Túl kevéssé felhúzódó hasvonal, kevésbé visszahúzódott emlők.
 
  Mellső végtagok:
Nem megfelelően szögellt végtagok. Könnyű csontozat, gyenge izomzat. Nem függőleges végtagállás.
 
  Vállak:
Laza, túlterhelt vállak. Meredek elhelyezkedésű lapockacsont.
 
  Könyök:
Laza, befelé vagy kifelé forduló könyökök.
 
 

Alkar:
Görbe alkar. Felhajlás az elülső lábtőízület felett.

 
  Elülső lábtőízület:
Hajlott, jelentékenyen megereszkedett vagy túlhajlott.
 
  Mellső lábközép:
Túl ferde vagy túl meredek.
 
  Hátulsó végtagok:
Túl nyitott vagy túl zárt szögellés. “Tehénállás”, “szűk állás”, “hordóállás”.
 
  Csánkízület:
Laza és labilis.
 
  Mancsok:
Lapos, hosszú, süllyedt mancs, farkaskarom.
 
  Járásmód:
Kevésbé térölelő, kötött mozgás, gyakori vagy állandó poroszkálás, hiányzó összhang a mellső és a hátsó végtagok mozgásában.
 
  Szőrzet:
Állaga: durva szálú, matt szőrzet.
 
  Színezet:  
 
 • Sárga: Sárgásszürke, sárgáskék, izabell vagy piszkossárga szín.

 • Csíkos: Ezüstös kék vagy izabell alapszín; elmosódott csíkozás.

 • Foltos: Kék-szürke spiccelt alapszín, nagyobb sárga-szürke vagy kék-szürke foltdarabok.

 • Fekete: Sárgás-, barnás- vagy kékes-fekete színezet.

 • Acélkék: Sárgás- vagy feketés-kék színezet.

 
  SÚLYOS HIBÁK:  
  Jellem:
Félénkség.
 
  Harapás/Fogazat:
harapófogó harapás.
 
  Szemek:
Kifelé, illetve befelé forduló szemhéjak.
 
  Farok:
Betört farok.
 
  TENYÉSZTÉSBŐL KIZÁRÓ HIBÁK:  
  Harapás/Fogazat:
Előreharapás, hátraharapás, keresztharapás.
 
  Jellem:
Agresszivitás, félelemből harapás.
 
  Orr:
Májszínű orrtükör, hasított orr.
 
  Méret:
Kívánatos marmagasság alatt.
 
  Színezet:  
 
 • Sárga és csíkos dogok esetében fehér homlokcsík, fehér nyakkarika, fehér mancsok vagy “zoknik”, fehér farokvégződés.

 • Kék színű dogok esetében fehér homlokcsík, fehér nyakkarika, fehér színű “zoknik” vagy fehér farokvégződés.

 • Foltos dogoknál: fekete folt nélküli fehér kutyák (albínó), illetve a süket dogok; az úgynevezett porcelán-tigris (ezek foltjai túlnyomórészt kék, szürke, sárga színűek vagy csíkos jellegűek); az úgynevezett szürke tigris (ezek  foltjai feketék, de az alapszín szürke).

 
  Utólagos megjegyzés: A kanoknak két látható, normális fejlettségű herével kell rendelkezniük, melyek teljesen a herezacskóban helyezkednek el.  
     
   
 

Kontakt: nemetdog@somogygyongye.hu * Felszabadulás u. 6. H-8738 Nemesvid ' +36 30/288-1739